Enerya ve Çedaş Genel Müdürü Kasım Kahraman, enerji ve çevre konularında bilgilendirici bir konferans düzenledi

Enerya ve Çedaş Genel Müdürü Kasım Kahraman, “Ne sadece enerjiye odaklanmak ne de sadece çevreye odaklanıp enerji ve maden çalışmalarını yok kabul etmek doğru değildir. Asıl hedefimiz; enerji kaynakları ve madenleri verimli bir şekilde kullanarak enerji elde ederken çevremizi de korumak, yarınlarımıza sağlıkla yaşayabilecekleri temiz bir dünya bırakabilmektir” dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tarafından “Doğal Gaz Sistemleri ve Enerji Stratejileri” konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak katılan Enerya ve Çedaş Genel Müdürü Kasım Kahraman, üniversiteli gençlere sektördeki deneyimleri hakkında bilgiler vererek ülkemizdeki 2053 yılı Ulusal Enerji Planı ve Sıfır Karbon Hedefi hakkında yapılan çalışmalarla ilgili sunum yaptı.

Türkiye’nin 1 trilyon doları aşan hacmiyle dünyanın 17. büyük ekonomisi konumunda olduğuna dikkat çeken Kahraman, 2023 yılı sonunda 255 milyar dolar ihracat ve 361 milyar dolar ithalat gerçekleşmesi sonucu 106 milyar dolar dış ticaret açığımız oluştuğunu belirtti. Kahraman, bu rakamın 60 milyar dolarlık kısmının enerji maliyetleri, 30 milyar dolarlık kısmı ise maden kaynaklıdır” diye konuştu.

İklim değişikliğinin uluslararası seviyede müdahale gerektiren küresel bir problem olduğunu dile getiren Kahraman, “Atmosferde bulunan sera gazı emisyonlarının artması sonucunda oluşan iklim değişikliğinin etkileri giderek daha görünür hale gelirken, bu etkilerin azaltılması ve iklim krizinin önüne geçilmesi için ülkeler temiz teknolojileri öne çıkararak iklim-nötr politikalar geliştirmeye başlamıştır. Türkiye 30 Eylül 2015 tarihinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC), Ulusal Katkı Niyet Beyanı’nı (INDC) sunmuş ve 22 Nisan 2016 tarihinde Paris Anlaşması’nı resmi olarak imzalamıştır. Anlaşma’nın onaylanmasının akabinde, Türkiye 2053 yılına kadar net sıfır karbon emisyona ulaşma hedefini de açıklamıştır. Bunun ardından Türkiye, Kasım 2022 tarihinde Mısır’da düzenlenen Birleşmiş Milletler 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27) güncellenmiş Ulusal Katkı Beyan’ını (NDC) sunmuştur. Türkiye’nin sunduğu NDC kapsamında, 2020-2030 dönemi için sera gazı azaltım projeksiyonu ayrıntılı olarak açıklanmaktadır” şeklinde konuştu.

2000-2020 döneminde ülkemizdeki enerji yoğunluğu yüzde 25 oranında azalığını anlatan Kasım Kahraman şunları kaydetti:

“Almanya ve Fransa’da söz konusu değişim yüzde 28-36 bandında gerçekleşmiştir. AB Referans Senaryo 2050 çalışmasında Almanya ve Fransa için elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, 2000-2035 döneminde enerji yoğunluğu yüzde 50-56 oranında düşüş göstermektedir. Ülkemiz için aynı dönemde enerji yoğunluğundaki iyileşmenin yüzde 51 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.”

Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası oluşturmak, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa olan bağımlılığı azaltmak için yeni bir Enerji Verimliliği Hareketi başlatıldığını hatırlatan Kahraman, “Enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafiflemesi için enerji verimliliğinin milletin tüm kesimleri tarafından benimsenmesi gerekiyor. Türkiye büyüdükçe enerji ihtiyacı artmakta. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalıyız. İthal kaynakları azaltıp yerli kaynaklara yönelmeliyiz. Üniversitelerin bu alanda ciddi bir AR-Ge yatırımı yapması, sanayi ve üniversite işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Konferansa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Susam, Çorum Gençlik ve il Spor Müdürü Cemil Çağlar, Çedaş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Galip Haboğlu, Müşteri Deneyimi Satış ve Pazarlama Müdürü Serhat Gökhan Canbolat ve Müşteri Deneyimi Satış ve Pazarlama Yöneticisi Gülşah Recber katıldı. – ÇORUM

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x